Srdečne Vás pozývame na túto peknú vinársku akciu:

Naše motto

„Sila prírody vo víne“


Sme malé mikrovinárstvo rodinného typu. Obrábame vlastné a prenajaté vinohrady, 

ktoré sú súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti v RAČI, 

vinohradnícky hon Cidle II s rozlohou asi 0,25 ha.