Naše motto

„Sila prírody vo víne“


Sme malé mikrovinárstvo rodinného typu. Obrábame vlastné a prenajaté vinohrady,

ktoré sú súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti v RAČI,

vinohradnícky hon Cidle II s rozlohou asi 0,25 ha.