Spracovanie hrozna a výroba vína.

https://sites.google.com/site/vinarstvoadamsfamily/fotogaleria2