Ďalšia sezóna začína!   Striháme vinič.


https://sites.google.com/site/vinarstvoadamsfamily/fotogaleria2