Hnojenie pravým konským hnojom.
(žiadne umelé hnojivá, ale všetko na prírodnej báze)
https://sites.google.com/site/vinarstvoadamsfamily/fotogaleria2