Ples PEF Medelu BRNO.
Podarilo sa nám preraziť aj na trh
Moravských vín a dodávali sme naše
skvelé vínko aj na Výročný univerzitný
ples PEF Mendelu, ktorý sa konal v Boby Centre v Brne.
https://sites.google.com/site/vinarstvoadamsfamily/fotogaleria2