Ochutnávka na Myjave.
U kamaráta na Myjave sme ochutnávali naše nové druhy vín.
https://sites.google.com/site/vinarstvoadamsfamily/fotogaleria2